Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury
– państwowego funduszu celowego, w ramach programu „Muzyka”, realizowanego przez Narodowy Instytut Muzyki i Tańca

05 znak uproszczony kolor biale tloNIMIT 1536 x768 912x485

miroslaw pawelec m
Mirosław Pawelec - Dyrektor Zarządu - Szczecinianin, absolwent Wydziału Elektrycznego Politechniki Szczecińskiej i studiów MBA. Miłośnik muzyki , zwłaszcza chóralnej i operowej, a także podróży i narciarstwa. Pomaga propagować radość płynącą z muzyki poprzez wspieranie działalności Fundacji.     Urszula Stawicka - Prezes Fundacji- Prezes Fundacji Akademia Muzyki Dawnej, urodzona we Lwowie klawesynistka i organistka. Łączy pracę pedagogiczną z aktywną działalność koncertową jako solistka oraz kierownik artystyczny zespołu Consortium Sedinum.     Paweł Osuchowski - dyr. artystyczny - Z urodzenia poznaniak z wychowania krakowianin z wyboru szczecinianin - muzyk na służbie słowa i dźwięku, dyrygent, chórmistrz, animator kultury, autor programów edukacyjnych, audycji radiowych. Dyrektor artystyczny FAMD, założyciel Orkiestry Famd.pl, współtwórca wielu cyklicznych wydarzeń muzycznych. Pasjonat astronomii, pracy w ogrodzie oraz piłki nożnej. Wierny kibic piłkarskiej drużyny trzynastokrotnego mistrza Polski – Wisły Kraków.     Michał Dłużak - koordynator - Socjolog, informatyk, rekonstruktor historyczny, społeczny aktywista i miłośnik kultury rodzimej. Wyrósł i wychował się na Pomorzu Zachodnim. Ukończył socjologię  na Uniwersytecie Szczecińskim, jednak upodobał sobie technologie informatyczne i na nich skoncentrował swą dalszą edukację. Do Fundacji przyciągnęła go miłość do muzyki - choć jej tworzyć nie potrafi, postanowił wspierać tych, którzy czynią to z powodzeniem.    
pawel osuchowski m
Z urodzenia poznaniak z wychowania krakowianin z wyboru szczecinianin - muzyk na służbie słowa i dźwięku, dyrygent, chórmistrz, animator kultury, autor programów edukacyjnych, audycji radiowych. Dyrektor artystyczny FAMD, założyciel Orkiestry Famd.pl, współtwórca wielu cyklicznych wydarzeń muzycznych. Pasjonat astronomii, pracy w ogrodzie oraz piłki nożnej. Wierny kibic piłkarskiej drużyny trzynastokrotnego mistrza Polski – Wisły Kraków.
Cele statutowe fundacji: Upowszechnianie wiedzy o muzyce dawnej ze szczególnym uwzględnieniem ziem Pomorza Zachodniego. Wspieranie działań kulturalnych, edukacyjnych na rzecz upowszechniania kultury muzycznej. Działalność naukowa, oświatowa, kulturalna. Wspomaganie działań na rzecz rozwoju oświaty i kultury. Realizacja celów Fundacji następuje w szczególności przez: Promocję i popularyzację muzyki dawnej. Badania historyczne, muzykologiczne, paleograficzne. Organizację festiwali, imprez, konferencji, wystaw, koncertów oraz akcji reklamowych. Działalność fonograficzna i wydawnicza. Działalność edukacyjna, organizacja warsztatów, kursów oraz konkursów muzycznych.
miroslaw_pawelec_m
Szczecinianin, absolwent Wydziału Elektrycznego Politechniki Szczecińskiej i studiów MBA. Miłośnik muzyki , zwłaszcza chóralnej i operowej, a także podróży i narciarstwa. Pomaga propagować radość płynącą z muzyki poprzez wspieranie działalności Fundacji.
michal_dluzak_m
Socjolog, informatyk, rekonstruktor historyczny, społeczny aktywista i miłośnik kultury rodzimej. Wyrósł i wychował się na Pomorzu Zachodnim. Ukończył socjologię  na Uniwersytecie Szczecińskim, jednak upodobał sobie technologie informatyczne i na nich skoncentrował swą dalszą edukację. Do Fundacji przyciągnęła go miłość do muzyki - choć jej tworzyć nie potrafi, postanowił wspierać tych, którzy czynią to z powodzeniem.
urszula_stawicka_m
Prezes Fundacji Akademia Muzyki Dawnej, urodzona we Lwowie klawesynistka i organistka. Łączy pracę pedagogiczną z aktywną działalność koncertową jako solistka oraz kierownik artystyczny zespołu Consortium Sedinum.
Odwołując się do muzyki dawnej potwierdzamy brak akceptacji na nędzę duchową naszych czasów. Słuchając Bacha, podświadomie wyrażamy tęsknotę do czasów, w których muzyka była filarem kultury. Współczesny człowiek zagubiony we dzisiejszym świecie, ciągłej pogoni za nowoczesnością odczuwa potrzebę silnego oparcia w trwałych wzorcach kultury. Muzyka jest jednym z najtrwalszych elementów naszej cywilizacji. Fundacja Akademia Muzyki Dawnej w swoim programie nawiązuje do dziedzictwa europejskiej muzyki wieków minionych. Kontynuuje i rozwija dotychczasową działalność nurtu polskiego środowiska wykonawstwa muzyki dawnej. Bezpośrednim prekursorem Akademii jest działalność Uniwersyteckiej Orkiestry Barokowej Consortium Iagellonicum działającej przy Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie w latach 1993-2000. Fundacja została powołana do życia przez organistkę i klawesynistkę Urszulę Stawicką w 2008. Celem fundacji jest upowszechnianie wiedzy o muzyce dawnej ze szczególnym uwzględnieniem ziem Pomorza Zachodniego. Głównym zadaniem fundacji jest wspieranie działań kulturalnych, edukacyjnych i naukowych. Jednym z głównych działań programowych Fundacji jest działalność edukacyjna, która odbywa się przy współpracy ze szczecińskimi szkołami muzycznymi I i II stopnia. Stale organizowane i prowadzone są warsztaty oraz kursy muzyczne pod opieką wybitnych pedagogów z całej Polski (między innymi profesor Elżbiety Stefańskiej, Antona Biruli, Leszka Rembowskiego, Tomasza Lisieckiego, Rafaela Przybyły). Fundacja współorganizuje przy tej okazji także koncerty prezentujące dawne instrumenty muzyczne. Dzięki staraniom Fundacji i popularyzacji nurtu wykonawstwa muzyki dawnej szkoły muzyczne w Szczecinie wzbogaciły się już o pierwsze instrumenty (kopie klawesynów włoskich Firmy Bizzi Clavicembali Italia) zakupione z myślą o wzbogaceniu oferty edukacyjnej.
2008-2024 Fundacja Akademia Muzyki Dawnej
ontwerp en implementering: α CMa Σείριος