„Wspólnie działamy na rzecz Europy zielonej, konkurencyjnej
i sprzyjającej integracji społecznej”

“Working together for a green, competitive and inclusive Europe”

Vinnum saman að umhverfisvænni, samkeppnishæfri Evrópu án aðgreiningar.

Cele statutowe fundacji:

  • Upowszechnianie wiedzy o muzyce dawnej ze szczególnym uwzględnieniem ziem Pomorza Zachodniego.
  • Wspieranie działań kulturalnych, edukacyjnych na rzecz upowszechniania kultury muzycznej.
  • Działalność naukowa, oświatowa, kulturalna.
  • Wspomaganie działań na rzecz rozwoju oświaty i kultury.

Realizacja celów Fundacji następuje w szczególności przez:

  • Promocję i popularyzację muzyki dawnej.
  • Badania historyczne, muzykologiczne, paleograficzne.
  • Organizację festiwali, imprez, konferencji, wystaw, koncertów oraz akcji reklamowych.
  • Działalność fonograficzna i wydawnicza.
  • Działalność edukacyjna, organizacja warsztatów, kursów oraz konkursów muzycznych.
2008-2023 Fundacja Akademia Muzyki Dawnej
ontwerp en implementering: α CMa Σείριος