FAMD tournee www 1 visegrad

Muzyka dworska i kościelna Krajów Wyszehradzkich

Projekt dotyczący dworskiej i kościelnej muzyki krajów Wyszehradzkich to nawiązanie współpracy i wymiana wiedzy, umiejętności oraz doświadczenia w zakresie kultury i sztuki wykwalifikowanych, utytułowanych i doświadczonych artystów muzyków z Polski, Czech, Słowacji i Austrii specjalizujących się w interpretowaniu oraz wykonawstwie muzyki dawnej na historycznych instrumentach oraz podjęcie działań cyklicznych na rzecz długoterminowej współpracy naukowej, warsztatowej i koncertowej. Potencjał współpracy jest bardzo silny, gdyż grono profesjonalistów zajmujących się muzyką dawną jest w Polsce wciąż niewielkie w porównaniu do innych, rozwiniętych państw europejskich i często trudno o współpracę między krajowymi ośrodkami. Niewielki nacisk kładzie się także na znajomość i propagowanie kultury krajów V4, niska jest także świadomość wspólnego dziedzictwa. Wszystkie wydarzenia w ramach projektu są również adresowane do osób wykluczonych społecznie.

Jednym z najistotniejszych elementów projektu jest dialog kulturowy na polu muzycznym polegający na międzynarodowej współpracy i integracji artystów, zakończony zostanie wspólnymi wykonaniami koncertowymi. Ta międzynarodowa grupa artystów polskich, słowackich, czeskich i austriackich nastawiona będzie na budowanie długotrwałych kontaktów artystycznych w regionie V4. Innowacją w projekcie jest najnowszy nurt wykonawstwa i interpretacji muzyki dawnej na instrumentach historycznych oparty na badaniach muzykologicznych i paleograficznych obejmujących zbiory poloników muzycznych znajdujących się m.in. na Słowacji w Lewoczy. W świątyniach Wiednia po raz pierwszy zabrzmią dzieła mistrzów polskich M. Mielczewskiego, G.G.Gorczyckiego prezentując tradycję muzyczną Katedry Wawelskiej w Krakowie i Zamku Królewskiego w Warszawie. Wszystkie próby generalne będą otwarte dla publiczności.

FAMD tournee www 1 visegrad

Court and Sacred Music of the Visegrad Countries

The following joint regional project is aimed at cooperation as well as the exchange of knowledge, skills and experience of qualified and titled musicians from Poland, the Czech Republic, Slovakia and Austria. These artists specialise in performing and interpreting early music with the use of historical instruments. Moreover, long-term practical and artistic cooperation are in focus since the firm potential of the program lies in the relatively small number of experts dealing with early music in Poland as compared to other European countries. Due to the little emphasis on the knowledge and propagation of the V4 region shared heritage and culture the project gives grounds for continuation and long-term cooperation. Events of the project are addressed to social excluded recipients as well.

Cultural-musical dialogue based on international cooperation and integration of artists which will result in joint musical concerts forms the essential part of the project. Combined artistic forces of the Polish, Slovak, Czech and Austrian musicians playing early music will give grounds to building long-term creative contacts in the V4 region. The newest current in performing and interpreting early music on historical instruments, based on musicological and paleographic research including Polonica found in Levoča, Slovakia, is the innovative aspect of the project. For the first time in history, masterpieces by the representatives of the Wawel Cathedral in Krakow and Royal Castle in Warsaw tradition will be played live in the temples of Vienna. All general rehearsals will be open to public.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury
– państwowego funduszu celowego, w ramach programu „Muzyka”, realizowanego przez Narodowy Instytut Muzyki i Tańca

05 znak uproszczony kolor biale tloNIMIT 1536 x768 912x485

FAMD tour 2017 3 OK DRUK Q
Fundacja Akademia Muzyki Dawnej zaprasza na na koncert finałowy sezonu 2017/2018, który odbędzie się w niedzielę 17 czerwca 2018 roku o godzinie 19:30 w Kościele Świętej Rodziny, przy ul. Królowej Korony Polskiej 28 w Szczecinie.

Czytaj więcej...

SVP Kloster Chorin
  Program koncertu zgodnie z ideą projektu przedstawia polską muzykę wokalno-instrumentalną związaną z tradycjami muzycznymi na dworach w Krakowie i Warszawie na przełowie XVII i XVIII wieku w międzymarodowej obsadzie wykonawców specjalizujących się w wykonawstwie muzyki dawnej.

Czytaj więcej...

Musica aeterna 2010 velka
Po raz piętnasty zapraszamy Państwa do Szczecina na muzyczne spotkanie - Jubileuszowy XV Szczeciński Festiwal Muzyki Dawnej 2018. Gwiazdami Festiwalu będą artyści z Austrii, Czech, Grecji, Niemiec, Słowacji i Polski, zespoły i soliści tworzący dominujący dziś nurt wykonawstwa historycznego, cieszący się wielką popularnością na estradach koncertowych całego Świata.

Czytaj więcej...

WOKALISCI koncert krolewskie
  Program koncertu zgodnie z ideą projektu przedstawia polską muzykę wokalno-instrumentalną związaną z tradycjami muzycznymi na dworach w Krakowie i Warszawie na przełowie XVII i XVIII wieku w międzymarodowej obsadzie wykonawców specjalizujących się w wykonawstwie muzyki dawnej poraz pierwszy na festiwalu muzyki dawnej w Bratysławie.

Czytaj więcej...

SVP
Propram koncertu zgodnie z ideą projektu przedstawia polską muzykę wokalno-instrumentalną związaną z tradycjami muzycznymi na dworach w Krakowie i Warszawie na przełowie XVII i XVIII wieku w międzymarodowej obsadzie wykonawców specjalizujących się w wykonawstwie muzyki dawnej.

Czytaj więcej...

visegrad fund
In 2018 the project was financed by International Visegrad Fund (Standard Grant No. 21730351)
In cooperation with: Musica Aeterna (SK), Pandolfis Consort Wien (AT), Plaisirs de Musique (CZ)
2008-2024 Fundacja Akademia Muzyki Dawnej
ontwerp en implementering: α CMa Σείριος